اسفند 25, 1399

تربیت |مقتدرزاده

دلم میخواست امروز از هفته آخر زمستون بنویسم،از شروع بهاردارم به این فک میکنم اگه قرار بود حبابای رنگارنگ و برا یه نابینا تعریف میکردم چی […]
اسفند 25, 1399

کندوان – مقتدرزاده

من پنجره وار دوستت دارماز آن پنجره های قدیمیکه میتوانی روی طاقچه اشیک گل شمعدانی پیدا کنیاز آن ها که همیشه خدارو به داشتنت باز میشوندحتی […]
اسفند 4, 1399

تیمچه ملک | پریا لطفی

تیمچه ملک، به جرئت یکی از زیباترین تیمچه های قاجاری بازار تبریزه! این شاهکار معماری از غرب به «راستا کوچه»، از جنوب به «بؤرکچو بازار» و […]