خرداد 8, 1400

کاخ موزه باغچه جوق ماکو را می شناسید؟

اردیبهشت 19, 1400

قلعه زهاک هشترود

قلعه زهاک هشترود قلعه اژدهاک (زهاک )در 16 کیلومتری جنوب شرقی شهر«سراسکند» مرکز شهرستان هشترود و در ارتفاعات کوه «سرمه لو» ، و دو رودخانه «قرانقو» […]
اردیبهشت 13, 1400

شناخت معماری مسجد کبود تبریز

طبق اطالعات مندرج در کتیبۀ سردر ورودی این مسجد، تاریخ ساخت آن به سال ۸۷۰ ه.ق برمی گردد. بهنظر میرسد که این تاریخ بیانگر زمان اتمام […]
فروردین 30, 1400

خانه گنجه ای تبریز نمونه بارز معماری سنتی آذربایجان

خانه گنجه ای تبریز نمونه بارز معماری سنتی آذربایجان بوده و ریشه در هویت و سنت و آداب و رسوم ساکنین خود دارد. می توان گفت، […]