ادبیات در گذر زمان

معماری در گذر زمان
بهمن 21, 1399

شهر تبریز از جمله یکی از شهرهای ایران است که شعری و شاعری در آن از ایام قدیم بسیار معروف بود. همچنین اشعاری نیز در وصف شهر تبریز نوشته شده است که در این نوشته به آن پرداخته نمی‌شود. هر کسی در شهر می‌تواند چند تن از شاعران نامدار تبریز را به خاطر آورد که همواره در رأس این اسامی شهریار می‌درخشد. همانطور که می‌دانید یکی از نمادهای شهر تبریز همین مقبره الشعرا است، یعنی آرامگاه شاعران که در نوشته‌ای جداگانه مفصل در مورد آن توضیح داده شده است.