روستا از عینک تاریخ

سفر به دیگر سوی قاجار
سفر به دیگر سوی قاجار
بهمن 21, 1399
سفر به دیگر سوی تاریخ
سفر به دیگر سوی تاریخ
بهمن 21, 1399

شهر تبریز از آن دسته شهرهای قدیمی است که اتفاقات تاریخی بسیاری در آن رخ داده است و تجربه های تاریخی فراوانی را داراست خلاصه کلام تاریخ زنده ویژگی مهم این شهر است.نام این شهر نیز در لیست زیباترین شهرهای ایران قرار دارد. مکان هایی که سفر کردن به آن ها و دیدنشان خالی از لطف نیست،پیشنهاد میکنیم در سفر تعطیلات پیش روی خود تبریز را نیز در لیست برنامه های تفریحی خود بگنجانید تا سفری لذتبخش و تکرارنشدنی تجربه کنید.