دی 23, 1402

زنان خاورمیانه و شمال آفریقا در حال بازپس‌گیری فضای عمومی

زنان خاورمیانه و شمال آفریقا در حال بازپس‌گیری فضای عمومی مترجم: سودا میرزازاده اصل در عصر حاضر، منطقه منا، که خاورمیانه و شمال آفریقا را شامل […]
دی 19, 1402

مکتب‌ هنر و معماری باهاوس در تقابل با حکومت آلمان نازی

نویسنده: هادی عبداللهی «ما میخواهیم معماری روشن و زنده ای پی ریزی کنیم که منطق درونی اش عریان و مششع باشد و در پس دروغ ها […]
دی 18, 1402

فلانور کوئیر در شهر دگرجنس گرای پست مدرن

فلانور کوئیر در شهر دگرجنس گرای پست مدرن مترجم: سئودا میرزازاده اصل شهر، پیاده و فضا. آیا می توان فلانور(پرسه زن) را بدون شهر تصور کرد؟ […]
دی 17, 1402

فضاهای انضباطی شهری با ارزیابی نگرش جنسیتی : پارک های موضوعی بانوان در تبریز

سالار پاکی کلوانق در برنامه ریزی شهری، فضای عمومی به فضایی اطلاق می شود که در خدمت منافع عمومی بوده و انسجام اجتماعی را ارتقا می […]