دی 23, 1402

زنان خاورمیانه و شمال آفریقا در حال بازپس‌گیری فضای عمومی

زنان خاورمیانه و شمال آفریقا در حال بازپس‌گیری فضای عمومی مترجم: سودا میرزازاده اصل در عصر حاضر، منطقه منا، که خاورمیانه و شمال آفریقا را شامل […]
دی 17, 1402

فضاهای انضباطی شهری با ارزیابی نگرش جنسیتی : پارک های موضوعی بانوان در تبریز

سالار پاکی کلوانق در برنامه ریزی شهری، فضای عمومی به فضایی اطلاق می شود که در خدمت منافع عمومی بوده و انسجام اجتماعی را ارتقا می […]
دی 17, 1402

خودورکوفسکی و سیاست زدایی توده ای در نظام سیاسی روسیه

مترجم: سئودا میرزازاده اصل میخائیل خودورکوفسکی، بیزینسمن تبعیدی روسی، که زمانی ثروتمندترین مرد کشور بود، سال گذشته کتابی با عنوان «چگونه اژدها را بکشیم: روسیه جدید […]
خرداد 25, 1400

کودکان کار در ایران | 12 ژوئن

کودکان کار در ایران | 12 ژوئن : در دهه های اخیر، برخی از اشکال شدید خشونت علیه کودکان ، از جمله استثمار جنسی و قاچاق […]