مدرنیته

اوربانیسم
اوربانیسم
بهمن 21, 1399
مدرنیته

مدرنیته

مدرنیته

در این بخش، از تراژدی مدرنیته در خاورمیانه خواهیم نوشت.در این تراژدی، اغلب از خشونت به ظاهر غیرقابل حل خاورمیانه ناامید شده و وجودش را انکار می کنیم. بیشتر این درگیری‌ها در واقع به نوعی از تفاوت‌های فرهنگی میان ملت ها سرچشمه می‌گیرند، اما چیزی که در مورد آنها جدید است خشونت، یا حداقل درجه و تداوم درگیری خشونت‌آمیز، و به‌طور گسترده‌تر، تلاش برای سرکوب یا بیرون راندن فرهنگ‌های اقلیت است. سنی‌ها و شیعه‌ها، عرب‌ها و کردها، ترک‌ها و ارمنی‌ها جوامعی هستند که قرن‌ها در این سرزمین وجود داشته‌اند در طول دوره پیشامدرن، ساکنان منطقه سطحی از تنوع را تجربه کردند که کسانی که در اروپا یا آمریکای شمالی زندگی می‌کردند، حداقل تا دهه‌های اخیر آن را نمی‌شناختند. آنها ضرورتاً مکانیسم‌هایی را برای مدیریت این تنوع و پیمایش در بخش‌های دشوار تفاوت فرهنگی ایجاد کردند. تنها شرایط عصر مدرن است که تعادل را بر هم زده و تفاوت را به درگیری ویرانگر تبدیل کرده است.