خرداد 26, 1400

خانه مشروطه تبریز و حاج مهدی کوزه کنانی

قتل ائله دیز اتابکی، من کی بو امری دانمیراموار یئنه مین اتابکیز، یوخسا عمل لی قانمیرام؟ حاج مهدی کوزه کنانی ملقب به “ابوالمله” از تجار و […]
اردیبهشت 18, 1400

دوشابچی صالح | خسروشاه

دوشابچی صالح | خسروشاه – شقایق تیموری زهد «نداشتن» نيستبلكه در «بند داشته ها نبودن» استحاج صالح ثقفی، یکی از باارزش ترین افراد خسروشهر را می […]
اردیبهشت 7, 1400

عشایر آذربایجان

عشایر آذربایجان که شیوه معیشت و آداب و رسوم خاص خود را دارند در ایران یکی از جذاب ترین شیوه های زندگی اجتماعی به شمار می¬آیند. […]
اردیبهشت 1, 1400

قحطی‌ نان‌ در تبریز | سالار بهنام پیرعلیلو

قحطی‌ نان‌ در تبریز | سالار بهنام پیرعلیلو : احتکار و انبارداری گندم یکی از کارهایی بود که پیش از مشروطه در آذربایجان رواج داشت و […]