تیر 19, 1401

نرینگی سمی در بافت فضای شهری

منبع: The Guardian مترجم: سئودا میرزازاده اصل سقف های شیشه ای1 و برج های فالیک2… خیابان های عجیب و کوچه های تاریک… نام تمامی جاده ها […]
تیر 10, 1400

معیارهای دخیل در انتخاب تبریز بعنوان زیباترین شهر ایران

تبریز یکی از زیباترین های شهرهای ایران است. رسانه توپراق در این نوشتار، بر آن است که معیارهای دخیل در انتخاب تبریز بعنوان زیباترین شهر ایران […]
اردیبهشت 1, 1400

قحطی‌ نان‌ در تبریز | سالار بهنام پیرعلیلو

قحطی‌ نان‌ در تبریز | سالار بهنام پیرعلیلو : احتکار و انبارداری گندم یکی از کارهایی بود که پیش از مشروطه در آذربایجان رواج داشت و […]