دی 5, 1402

شیخ محمد خیابانی و نشریه آزادیستان

The love for freedom has no fatherland ”   Houri Berberian” عشق به آزادی ،وطن ندارد… شیخ محمد خیابانی و نشریه آزادیستان : آزادیستان، نشریه ای با […]
اردیبهشت 29, 1400

ثبت ملی خانه استاد شهریار

ثبت ملی خانه استاد شهریار موزه استاد شهریار محل زندگی استاد محمد حسین بهجت تبریزی، مربوط به دوره پهلوی دوم است.این بنا در تاریخ ۲۷ اسفندماه […]
اردیبهشت 1, 1400

قحطی‌ نان‌ در تبریز | سالار بهنام پیرعلیلو

قحطی‌ نان‌ در تبریز | سالار بهنام پیرعلیلو : احتکار و انبارداری گندم یکی از کارهایی بود که پیش از مشروطه در آذربایجان رواج داشت و […]
فروردین 22, 1400

بازار تبريز در چهارراه تجارت جاده ابريشم

بازار تبريز در چهارراه تجارت جاده ابريشم قرار گرفته و یکی از بازارهای بزرگ و قابل توجه خاورمیانه است. سبک معماری، آرایش مغازه ها، کثرت تیمچه […]