خرداد 17, 1400

به مناسبت روز جهانی محیط زیست | سعید اکبرپور

به مناسبت روز جهانی محیط زیست | سعید اکبرپور : در سال 1973 برای اولین بار، سازمان ملل متحد کنفرانسی را با موضوع انسان و محیط […]
اردیبهشت 1, 1400

قحطی‌ نان‌ در تبریز | سالار بهنام پیرعلیلو

قحطی‌ نان‌ در تبریز | سالار بهنام پیرعلیلو : احتکار و انبارداری گندم یکی از کارهایی بود که پیش از مشروطه در آذربایجان رواج داشت و […]
فروردین 28, 1400

23 فروردین | روز ثبت خانه بهنام در فهرست آثار ملی

خانه های قدیمی بوی تاریخ می دهند بناهایی که زمانی محل زندگی خانواده هایی بودند ولی امروز نمادی شده اند برای نمایش قدمت شهرمان . قدمت […]