دی 16, 1402

لابی گری دیاسپورای ارمنی – توسعه دیپلماسی سیاسی و جلب توجه رسانه های بین الملل

نویسنده : سئودا میرزازاده اصل پس از آغاز روند جهان جهانی شدن، بازیگران فراملی و غیر دولتی به متغیران اثرگذار در روابط سیاسی و بین المللی […]
آذر 22, 1402

سیاست های جنسیتی شده در انقلاب مصر

مترجم: سئودا میرزازاده اصل کنش سیاسی زنان، مبارزه در برابر استعاره های جنسیتی حاکم بر فضای عمومیاگرچه انقلاب مصر، با هدف دموکراسی و عدالت اجتماعی به […]
آذر 22, 1402

طراحی شهری و نقش آن در موفقیت و شکست جنبش های اجتماعی

طراحی شهری و نقش آن در موفقیت و شکست جنبش های اجتماعی نویسنده: پیتر شوارتزشتاینمترجم: سئودا میرزازاده اصل اگر معترضان موفق می شدند یک فضای مناسب […]
آبان 10, 1402

سیاستمداران و خدمات آسیب زای عمومی

سیاستمداران و خدمات آسیب زای عمومی – سئودا میرزازاده اصل سیاستمداران و خدمات آسیب زای عمومی : جغرافیا در مرکز سیاست قرار دارد. مهم‌ترین تصمیمات سیاسی، […]