اردیبهشت 7, 1400

عشایر آذربایجان

عشایر آذربایجان که شیوه معیشت و آداب و رسوم خاص خود را دارند در ایران یکی از جذاب ترین شیوه های زندگی اجتماعی به شمار می¬آیند. […]
اردیبهشت 5, 1400

مختصری از زندگی نامه استاد علی سلیمی

ارائه مختصری از زندگی نامه استاد علی سلیمی ، کسی که لقب افسانه شرق را با خود یدک می کشد کار آسانی نیست.  استاد علی سلیمی […]
اردیبهشت 1, 1400

قحطی‌ نان‌ در تبریز | سالار بهنام پیرعلیلو

قحطی‌ نان‌ در تبریز | سالار بهنام پیرعلیلو : احتکار و انبارداری گندم یکی از کارهایی بود که پیش از مشروطه در آذربایجان رواج داشت و […]
اردیبهشت 1, 1400

1 اردیبهشت | کشته شدن میرهاشم خان خیابانی

1 اردیبهشت | کشته شدن میرهاشم خان خیابانی را یادآور می شود. محله خیابان یکی از کوی های بزرگ و با اهمیت تبریز در زمان مشروطیت […]