خرداد 20, 1400

روز جهانی صنایع‌ دستی | فائق احمد

در این روز، مردم با شور و عشق در سراسر جهان در کشورها و فرهنگ‌های مختلف، سعی می‌کنند با خلق آثار هنر نیاکان خود و همچنین […]
خرداد 17, 1400

مدرنیته و آشوبی شدگی شهری

مدرنیته و آشوبی شدگی شهری !بررسی سیاست های شهر و شهرنشینی در یکصد سال گذشته مدرنیته مفهومی است که مرزهای آن ناروشن و درون‌مایه آن آمیخته […]
خرداد 17, 1400

به مناسبت روز جهانی محیط زیست | سعید اکبرپور

به مناسبت روز جهانی محیط زیست | سعید اکبرپور : در سال 1973 برای اولین بار، سازمان ملل متحد کنفرانسی را با موضوع انسان و محیط […]
خرداد 8, 1400

کاخ موزه باغچه جوق ماکو را می شناسید؟