خرداد 25, 1400

کودکان کار در ایران | 12 ژوئن

کودکان کار در ایران | 12 ژوئن : در دهه های اخیر، برخی از اشکال شدید خشونت علیه کودکان ، از جمله استثمار جنسی و قاچاق […]
خرداد 25, 1400

گفت و گویی با استاد سرابی اقدم | موزه مشاغل تبریز

پس از مهاجرت نخبگان، مغزها و سرمایه‌ها، این بار، نوبت هنر است که کوچ خود را از این سرزمین آغاز کند. علت کوچ‌ها و مهاجرت‌ها هر […]
خرداد 20, 1400

روز جهانی صنایع‌ دستی | فائق احمد

در این روز، مردم با شور و عشق در سراسر جهان در کشورها و فرهنگ‌های مختلف، سعی می‌کنند با خلق آثار هنر نیاکان خود و همچنین […]
خرداد 17, 1400

مدرنیته و آشوبی شدگی شهری

مدرنیته و آشوبی شدگی شهری !بررسی سیاست های شهر و شهرنشینی در یکصد سال گذشته مدرنیته مفهومی است که مرزهای آن ناروشن و درون‌مایه آن آمیخته […]