اردیبهشت 19, 1400

قلعه زهاک هشترود

قلعه زهاک هشترود قلعه اژدهاک (زهاک )در 16 کیلومتری جنوب شرقی شهر«سراسکند» مرکز شهرستان هشترود و در ارتفاعات کوه «سرمه لو» ، و دو رودخانه «قرانقو» […]
اردیبهشت 18, 1400

دوشابچی صالح | خسروشاه

زهد «نداشتن» نيستبلكه در «بند داشته ها نبودن» استحاج صالح ثقفی، یکی از باارزش ترین افراد خسروشهر را می شناسید؟ ایشان که به «دوشابچی صالح» مشهورند […]
اردیبهشت 13, 1400

شناخت معماری مسجد کبود تبریز

طبق اطالعات مندرج در کتیبۀ سردر ورودی این مسجد، تاریخ ساخت آن به سال ۸۷۰ ه.ق برمی گردد. بهنظر میرسد که این تاریخ بیانگر زمان اتمام […]
اردیبهشت 7, 1400

عشایر آذربایجان

عشایر آذربایجان که شیوه معیشت و آداب و رسوم خاص خود را دارند در ایران یکی از جذاب ترین شیوه های زندگی اجتماعی به شمار می¬آیند. […]