شهریور 21, 1400

سیما و منظر شهری | تبلور زندگی و تاریخ مردمان شهر

سیما و منظر شهری | تبلور زندگی و تاریخ مردمان شهر – محمد سالاری : معماری ما حال و روز خوبی ندارد و دلیل آن هم […]
شهریور 21, 1400

نمایشنامه خوانی «تبریزین بوز قیرمیزیسی»

🔴 رسانه توپراق، با همکاری خانه محیط زیست، برگزار می کند: نمایشنامه خوانی «تبریزین بوز قیرمیزی سی» (سرد سرخ تبریز) نویسنده:نیما حسن بیگیمترجم: سئودا میرزا زاده […]
مرداد 30, 1400

حیات فرهنگی در شهر تبریز | پریسا هاشم پور

حیات فرهنگی در شهر تبریز | پریسا هاشم پور : سیمای شهر تبریز نه زاییده ی تفکر مردم است نه مدیران شهری، بلکه زاییده ی فرهنگ […]
مرداد 16, 1400

به مناسبت روز صدور فرمان مشروطیت | 14 مرداد

به مناسبت روز صدور فرمان مشروطیت | 14 مرداد تاریخ آزادی و آزادی خواهی در ایران قدمت طولانی دارد. همواره در طول تاریخ این سرزمین، مبارزان […]