فروردین 30, 1400

خانه گنجه ای تبریز نمونه بارز معماری سنتی آذربایجان

خانه گنجه ای تبریز نمونه بارز معماری سنتی آذربایجان بوده و ریشه در هویت و سنت و آداب و رسوم ساکنین خود دارد. می توان گفت، […]
فروردین 28, 1400

23 فروردین | روز ثبت خانه بهنام در فهرست آثار ملی

خانه های قدیمی بوی تاریخ می دهند بناهایی که زمانی محل زندگی خانواده هایی بودند ولی امروز نمادی شده اند برای نمایش قدمت شهرمان . قدمت […]
فروردین 26, 1400

ساکورای ژاپن و قاراداغ آذربایجان

ساکورای ژاپن و قاراداغ آذربایجانبرداشتی از مقاله محمدرضا اسلامی، مدرس دانشگاه پلی تکنیک کالیفرنیا در زبان ژاپنی به شکوفه های گیلاس می گویند ساکورا. چندی پیش […]
فروردین 24, 1400

نگذاریم صدای آشیقلار خاموش شود

نگذاریم صدای آشیقلار خاموش شود ! بهروز حشمت زاده ۱۳۳۲ در تبریز از مجسمه سازان برجسته در عرصه جهانی است.مجسمه سازی را پیش از انقلاب از […]