دی 5, 1402

اوربان هیپ هاپ، جنبشی در تقابل با خیانت به دموکراسی

مترجم: علیرضا سربازی اوربان هیپ هاپ، جنبشی در تقابل با کاهش فضای عمومی و خیانت به دموکراسی : در 9 اکتبر 2020، دایدو، نوازنده نیجریه‌ای، پستی […]
دی 5, 1402

شیخ محمد خیابانی و نشریه آزادیستان

The love for freedom has no fatherland ”   Houri Berberian” عشق به آزادی ،وطن ندارد… شیخ محمد خیابانی و نشریه آزادیستان : آزادیستان، نشریه ای با […]
آذر 25, 1402

جنبش بدون معترضان، مصاحبه با آصف بیات

آصف بیات، استاد مطالعات جهانی و فراملی در گروه جامعه شناسی دانشگاه ایلینویز، اوربانا-شامپین است.او در کتاب جدید خود «انقلاب بدون انقلابیون: معنا بخشیدن به بهار […]
آذر 22, 1402

سیاست های جنسیتی شده در انقلاب مصر

مترجم: سئودا میرزازاده اصل کنش سیاسی زنان، مبارزه در برابر استعاره های جنسیتی حاکم بر فضای عمومیاگرچه انقلاب مصر، با هدف دموکراسی و عدالت اجتماعی به […]