اسفند 25, 1399

نگاهی نو به معماری خانه های تبریز (قدکی)

■ خانه قدکی نگاهی نو به معماری خانه های تبریز (قدکی)این خانه در اواسط دوره قاجاریه به دستور اعتمادالدوله ساخته شده است. دارای اندرونی و بیرونی، […]
اسفند 24, 1399

حاج شیخ | قدیمی ترین حمام تاریخی و سنتی تبریز

حاج شیخ | قدیمی ترین حمام تاریخی و سنتی تبریزگزارش اختصاصی■ آداب حمام هاي سنتيسابقاً در همه جای ایران حمام عمومی وجود داشت و اهالی محل […]
اسفند 23, 1399

ثبت نحوه تهیه پنیر لیقوان در فهرست آثار ملی کشور

■ دره ليقوانروستاي ييلاقي و كوهستاني ليقوان در جنوب شرقي تبريز و در دامنه كوهستان سهند قرار دارد. اين روستا از قسمت شرقي همجوار دره بسيار […]
اسفند 17, 1399

توسعه کوزه کنان در گرو رویکردی سنتی-مدرن به شهر

توسعه کوزه کنان در گرو رویکردی سنتی-مدرن به شهر برگرفته از گزارشی است که توسط مجله هنر و اقتصاد از جلیل جهان پور شهرداری کوزه کنان […]