فروردین 23, 1400

مدرسه رشدیه تبریز | اولین مدرسه نوین ایران

میرزا حسن رشدیه پدر معارف، از نبیان گزاران فرهنگ نوین ایران و به گفته خودش (پیر معارف) در سال 1267 هـ.ق در تبریزمتولد شد. وی در […]
فروردین 23, 1400

صمد سرداری نیا

استاد صمد سرداری نیا، تاریخ نگار و پژوهشگر برجسته تاریخ معاصر آذربایجان، در ٢١ اردیبهشت ١٣٢۶ هجری شمسی جدر محله امیره قیز تبریز به دنیا آمد. […]
فروردین 22, 1400

بازار تبريز در چهارراه تجارت جاده ابريشم

بازار تبريز در چهارراه تجارت جاده ابريشم قرار گرفته و یکی از بازارهای بزرگ و قابل توجه خاورمیانه است. سبک معماری، آرایش مغازه ها، کثرت تیمچه […]
فروردین 17, 1400

استقلال، شرافت یک ملت | سمیه میرزاپور

«اولین لازمه شرافت یک ملت ,استقلال است»محمد خیابانی پسر حاجی عبد الحمید تاجر خامنه “در سال 1297 هجری قمری (1259 ش) در خامنه نزدیکی تبریز به […]