اردیبهشت 22, 1400

معماری سنتی و معاصر شهر اردبیل و حس تعلق مکانی

نویسنده: بهرام جعفری شهر اردبیل همانطوری که قبلتر اشاره شد در پاره ی منابع با قدمت بیش از 0 هزار ساله شهرنشینی یکی از اولین مکانهای […]
اردیبهشت 19, 1400

قلعه زهاک هشترود

قلعه زهاک هشترود قلعه اژدهاک (زهاک )در 16 کیلومتری جنوب شرقی شهر«سراسکند» مرکز شهرستان هشترود و در ارتفاعات کوه «سرمه لو» ، و دو رودخانه «قرانقو» […]
اردیبهشت 18, 1400

دوشابچی صالح | خسروشاه

دوشابچی صالح | خسروشاه – شقایق تیموری زهد «نداشتن» نيستبلكه در «بند داشته ها نبودن» استحاج صالح ثقفی، یکی از باارزش ترین افراد خسروشهر را می […]
اردیبهشت 13, 1400

شناخت معماری مسجد کبود تبریز

طبق اطالعات مندرج در کتیبۀ سردر ورودی این مسجد، تاریخ ساخت آن به سال ۸۷۰ ه.ق برمی گردد. بهنظر میرسد که این تاریخ بیانگر زمان اتمام […]